Årsmöte i Östergötlands Läns Hemslöjdsförening

Kallelse till årsmöte i Östergötlands Läns Hemslöjdsförening Torsdagen den 25 mars kl 18.00

Plats: Hemslöjdsgårdens konferensrum, Läroverksgatan 7, 1 tr upp Linköping, eller digitalt, mer info om det senare.

Motioner ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga för medlemmar på föreningens kansli två veckor innan årsmötet.