Kallelse till extra årsmöte

Extra årsmöte hålls måndagen den 28 juni, klockan 18.00.
Styrelsen kallar till extra föreningsmöte då föreningens stadgar skall uppdateras. Stadgeändring är ett medlemsbeslut som skall fattas på två av varandra efterföljande stämmor innan ändring kan genomföras. Stadgefrågan är den enda punkten på dagordningen, men vi kommer också att dela ut stipendium och passa på att informera lite om verksamheten. Förhoppningsvis kan vi ses fysiskt,  på vår fina innergård, eftersom pandemireglerna lättats något. Men vi håller fortfarande öppet för att mötet kan komma att bli digitalt på grund av fortsatt smittspridning och eventuella lokala rekommendationer. Vi återkommer med besked närmare det aktuella datumet. Som vanligt anmäler du själv om du vill närvara på extra stämman. Motioner och skrivelser skall vara oss tillhanda senast 27 maj.

Osa till ordförande Lotta Ahlvar senast den 18 juni.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.