Urberg & aska

Marie Oldfeldt

21 januari - 20 februari

Digital vernissage 21 januari

Slöjdgalleriet

Storgatan 41 Linköping

öppettider tisdag - fredag 11 - 18 lördagar 11 - 15

Begränsat antal besökare i galleriet åt gången. Visa hänsyn - håll avstånd.

Marie Oldfeldt, född 1970 i Kongo Brazzaville, uppväxt i Centralafrika och Småland. Sedan 1997 bosatt i Linköping, med egen keramikverkstad och landskapsarkitektkontor i bostaden i Valla.

Utbildning:

Master i landskapsarkitektur 1995. 

Kurser i keramik för Inger Södergren sedan 2002, Kennet Williamsson sedan 2018 och Anders Fredholm 2019, fortsatt mentorskap från dem alla på olika sätt.

Jag arbetar utforskande, undersökande och idébaserat med keramiken. Materialet är stengods och porslin och jag växlar mellan olika tekniker, drejar, bygger, skulpterar. Jag vill gärna att mina föremål ska tåla att kännas på, brukas, upplevas med både öga och hand och få en patina. Men jag har alltid med mig en koppling till en specifik idévärld när jag jobbar med dem, en röd tråd som kan vara mer eller mindre framträdande i slutresultatet, men som blir en stig att följa under arbetet. 

Utställningen URBERG OCH ASKA är resultatet av senaste årets utforskande i både form, material och ytor med stark koppling till en specifik naturtyp och plats i Tjust skärgård. En plats där tallar och ekar växer på hällmarker bland mossor och lavar, sänkor med fuktiga kärr, blåbärsris, mjuka  kärgårdsklippor vid vattnet. Många av objekten har glasyrer som jag har framställt av aska från fruktträd, ek, tall och björk från samma plats. Ett landskap präglat av uråldrigt berg, slipat av inlandsisen, här formulerat i bulliga vaser och skålar.