INBJUDAN

Lyssna på sidans text

27 februari l kl. 18.00-20.00
 

Till dig som slöjdar och konsthantverkar
Vi bjuder in till en framåtsyftande inspirations – och diskussionsträff
onsdagen den 27 februari kl 18 - 20
Hemslöjdens gårdsmagasin, ingång Läroverksgatan 7 Linköping

Östergötland ska arbeta fram en ny kulturplan för 2020 – 2023. Vi vill diskutera med er om era tankar hur Östergötland kan bli en mer attraktiv plats för länets utövare inom slöjd, hantverk och konsthantverksområdet och hur vi når dit.

Vi har också bjudit in Katarina Breiditis att berätta om återbruksprojektet RE RAG RUG

hej hej

”Allt material är bra material bara man kommer på vad man ska göra av det. Med kunskap om slöjd och hantverkstekniker finns alla möjligheter.” ”Katarina Breditis berättar om projektet Re Rag Rug, där hon och konstbrodösen och kollegan Katarina Evans, utmanade sig själva att under 12 månader utveckla 12 mattor i 12 olika tekniker- utan att använda vävstol. Materialet de använde var endast sådant de fått till skänks. Resultatet blev bl a en vandringsutställning med flera ringar på vattnet och nya internationella kontakter. Se projektets blog : reragrug.blogspot.se”

Hoppas du har lust och möjlighet att komma, det kostar inte något vi bjuder på förfriskningar!
Vi vill veta om du kommer, maila
info@hemslojdeniostergotland.se
senast den 21 februari

  

 

 

 
 

 

 

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss