KULTURSTÖD ATT SÖKA

Lyssna på sidans text

 
 

Region Östergötland bidrar årligen med cirka 145 miljoner kronor till kulturinstitutioner och andra aktörer i länet för att stärka kulturutbudet för regionens invånare.

Regionen fördelar sina pengar via uppdrag och bidrag till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och organisationer. Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Östergötland 2016-2019. De prioriterade områdena under perioden är dans, film och kulturarv.

Vid fördelningen av pengar tar regionen dessutom hänsyn till:

Regionalt perspektiv, till exempel att produktionen har spridning i länet och är av regionalt intresse
Graden av nyskapande, kreativitet och kvalitet
Medfinansiering (kommunal medfinansiering är ett krav)
Möjligheten att nå ut med produktionen/projekt
Inkluderande arbetssätt

Sökbara stöd och ansökningsperiod:

Arrangörsgarantin, kan sökas för att stärka de lokala arrangörerna, arrangörsgarantin söker du som arrangör löpande och redovisar hos Riksteatern Östergötland

Produktionsstöd film, ansökningsperiod 1 - 30 november 2018, läs mer på: film i östs webbplats

Stöd till professionell scenkonst, ansökningsperiod 1 februari – 4 mars 2019

Stöd till amatörteater, ansökningsperiod 1 februari – 4 mars 2019

Stöd till projekt inom bild- och form samt slöjd/konsthantverk, ansökningsperiod 1 februari – 4 mars 2019

Kulturstipendier, kulturstipendier - stöd till kulturutövare som utdelas en gång per år, mer information om dessa tre olika stipendier hittar du på en egen sida.

Utveckla med digitala verktyg, Region Östergötland har under 2018 avsatt 200 000 kr som stöd till pilotprojekt inom kulturområdet där digitala verktyg används. Ansök innan den 15 oktober.

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades skriftligen.

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Redovisningsblankett finns till höger i filarkivet.

Informationsansvarig: Maria Brusman,

  

 

 

 
 

 

 

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss