UTSTÄLLNING

FOLKKONST I DAG


Hemslöjden i Östergötland planerar för en sommarutställning med temat
Folkkonst idag.

folkkonst
Platsen är gårdsmagasinet, delar av innergården och slöjdgalleriet på Storgatan i Linköping med vernissage den 9 juni.
Vi hoppas på ett 70-tal medverkande utställare, en mix av barn, unga och vuxna, professionella och amatörer. En samlingsutställning utan urval, det vill säga, vi kommer inte att ha någon jury för de inlämnade föremålen.
Tycker du att det låter intressant och är intresserad av att vara med på utställningen?
Gå in på info@hemslojdeniostergotland.se
och anmäl dig senast den 2 januari
Om du har frågor om utställningen kan du kontakta;
Ann-Sofie Svansbo, ann-sofie.svansbo@hemslojd.org
Kerstin Eriksson, kerstin.eriksson@hemslojd.org
Nina Bäckman, nina.backman@hemslojd.org

Utställningen stöttas av Region Östergötland

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss