Hemslöjdskonsulenter

Lyssna på sidans text

 

Östergötlands läns hemslöjdförening är arbetsgivare åt länets hemslöjdkonsulenter. Hemslöjdskonsulenterna samordnar slöjdverksamheten i regionen och arbetar både med fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/konsthantverkare. Vi har ett brett nätverk och förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekninker bl.a. genom ett rikt kursutbud, som du hittar under kurser. Kontor, kansli och verkstäder finns i Linköping, men verksamheten bedrivs över hela regionen.

Vårt uppdrag är att utveckla och tillvarata slöjd och konsthantverk, både som näringsgren och kulturyttring.
Vi bidrar till att synliggöra slöjden regionalt och nationellt, genom utställningar, projekt, föreläsningar, studiebesök och workshops.

Vi ska på ett övergripande sätt fungera som nätverksbyggare och inspiratörer för "nyckelpersoner" såsom lärare, professionella hantverkare och andra aktiva inom området.


Hemslöjdskonsulenterna

Nina Bäckman
Barn och ungdomskonsulent
Epost: nina.backman@hemslojd.org
Tel: 070-640 05 03

Kerstin Eriksson
Trä-och smideskonsulent
Epost: kerstin.eriksson@hemslojd.org
Tel: 070-640 06 51

Ann-Sofie Svansbo
Textilslöjdskonsulent
Epost: ann-sofie.svansbo@hemslojd.org
Tel: 070-640 05 81


 

2016artikel 1        skapa  2016 3
 

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss