Lintågan,Östgötalin - en del av Hemslöjden i Östergötland.

Lyssna på sidans text

 

LIN

Sedan den 27 mars 2019 är föreningen Lintågan/Östgötalin en del av Hemslöjden i Östergötland. Östgötalin hade som målsättning att främja, bevara och utveckla lintraditionen i Östergötland. Vi kommer att arbeta vidare med samma intentioner och för att öka intresset för det klimatsmarta linet.

Linstationen i Broddebo, Åtvidaberg är samlingspunkten för arbetet och där finns också alla redskap som behövs för linframställning.
Vi sår linet i slutet av april med sikte på att kunna rycka linet i månadsskiftet juli – augusti. Därefter sker torkning, frörepning, rötning, torkning, bråkning, skäktning, häckling och spinning.
Är Du intresserad av att delta i vår gemenskap kring arbetet med lin och linberedning är Du välkommen att kontakta
Ann-Sofi Svansbo/ länshemslöjdskonsulent ann-sofie.svansbo@hemslojd.org

ladan i Broddebo

PLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019


Arbetsmöten på linstationen i Broddebo kl 10 - 13
9 maj Öppning o städning a logen, ev frörensning
Eventuellt vattenrötning under första delen av juni
10 augusti Förberedelser inför studiebesök
12 oktober Markrötning av årets lin
17–18 augusti Kurs, Bereda och spinna lin, anmälan, se Hemslöjden i Östergötlands hemsida; kurser

Vid arbetsmötena är logen öppen för besök och beredning. Besök av större grupper och
beredning av större mängd linhalm görs efter överenskommelse.
2019 odlar vi lin hos Monika Dufmats, Ängkullen Boltorp.
Tidpunkt för sådd och ryckning meddelas i så god tid som möjligt via mail och facebook
Studiebesök från folkhögskolor och universitet tas emot under veckorna 33 – 37, 12 augusti tom 13 september. Anmälan görs Ann-Sofie Svansbo, Östergötlands Läns Hemslöjdsförening
ann-sofie.svansbo@hemslojd.org
tel 070-64 00 581

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss