Lyssna på sidans text

 

Kalendarium


Välkommen till våra kurser!

Föreningen anordnar fortlöpande kvälls- och veckoslutskurser i olika slöjdtekniker. Kurserna är i huvudsak förlagda till Hemslöjdsgården, men erbjuds även på andra orter i länet.

Många av kurserna är förlagda till Hemslöjdsgården i Linköping. Våra kursledare är alla skickliga hantverkare inom respektive område. Som medlem i vår förening har du 10% rabatt på kurserna.

I samband mer kurstillfället lämnar butiken Östgöta Hemslöjd 10 % rabatt på material och böcker som har anknytning till det aktuella kurstillfället.

Ungefär två veckor innan kursstart skickar vi en kallelse, med information om kursen samt en faktura. Anmälan är bindande. Om du avanmäler dig senare än två veckor innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka om din plats kan fyllas av en reserv. Detta för att minimera risken att kursen måste ställas in med kort varsel.

I samarbetare med Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund och Folkuniversitetet.

logga        Folkuniversitetet kopiera

Välj önskad kurs nedan...


HANDLEDARUTBILDNING

  Upptäck Hemslöjdens utbildning för slöjdhandledare! Lämplig som fortbildning förlärare, förskollärare, fritidspedagoger, museipedagoger och barn- och ungdomsledare.
Läs mer ...

KASETT&ASK

  16-19 november | Kasett och ask Under denna fyra dagars kurs kommer vi att göra en mapp med flikar…
Läs mer ...

KLÄDSÖMNAD dag

 Klädsömnad dagtid I den här kursen kan du förverkliga ditt drömplagg efter egen design. Varje kursdeltagare jobbar med sitt individuella…
Läs mer ...

KLÄDSÖMNAD kväll

 Klädsömnad kväll I den här kursen kan du förverkliga ditt drömplagg efter egen design. Varje kursdeltagare jobbar med sitt individuella…
Läs mer ...

MÖNSTERKONSTRUKTION

  23-24 september | Mönsterkonstruktion.Under två dagar får du lära dig att rita grundmönster med utgångspunkt från dina egna mått.…
Läs mer ...

TRÄBILDHUGGERI

Nybörjarkurs i träbildhuggeri där du får lära dig handsnida med bildhuggarjärn. Kursen vänder sig till dig som har slöjdat och…
Läs mer ...

VÄVA BILDER I RAM

Kurstillfälle 1Utifrån gemensamma formgivningsövningar och egna skisser arbetar du fram din egen förlaga till väven. Du får handledning att välja…
Läs mer ...

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss