Lyssna på sidans text

 LIN OCH LINBEREDNING
 
SKANSEN5
 

FÖRENINGEN
Lintågan - Östgötalin


Föreningen för dig som är nyfiken på eller
redan fångad av att arbeta med en av våra äldsta spånadsväxter.
Föreningen bildades i mars 1995 med
målsättning att främja, bevara och utveckla
lintraditionen i Östergötland.

 

Föreningen arbetar aktivt med alla moment från linsådd till spinning.
Vägen till färdigspunnet lingarn innefattar många moment och sträcker sig över en stor del av året. Vi sår lin om möjligt i slutet av april med sikte på att kunna rycka linet i månadsskiftet juli – augusti. Därefter sker torkning, frörepning, rötning, torkning, bråkning, skäktning, häckling och spinning.

Linstationen där vi samlas och där vi också har våra redskap ligger i Broddebo, Åtvidaberg.
Är Du intresserad av att delta i vår gemenskap kring arbetet med lin och linberedning är Du välkommen som medlem i föreningen LINTÅGAN.

Bland föreningens medlemmar finns både
yrkesverksamma och noviser. Vi ställer inga krav på dig som medlem.
Bli medlem genom att sätta in 100 kr på
postgiro 19 81 541 – 4.
Glöm inte av skriva in ditt namn och
e-postadress.

Vill du veta mer, boka studiebesök m.m. kontakta
ann-sofie.svansbo@hemslojd.org

 

ladan i Broddebo
 

ÅRETS AKTIVITETER PÅ LINSTATIONEN I BRODDEBO 2018

5   maj              Frörensning och sådd
12 maj              Städning av logen
9   juni              Vattenrötning
11 augusti         Ryckning och frörepning
18 – 19 augusti  Kurs, Bereda och spinna lin
                       tillsammans med Hemslöjden i Östergötland. Mer information och anmälan se vår hemsida
13 oktober        Markrötning, städning av logen

 


 

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss