Allmän kurs med slöjd och hantverksinriktning

Allmän kurs med slöjd och hantverksinriktning/halvtid i samarbete med Lunnevads folkhögskola

Du får kunskap om slöjd- och hantverkstekniker inom tre olika material och teknikområden, TRÄ, SMIDE och TRÅDSLÖJD, en praktisk – estetisk kurs i ett teoretiskt sammanhang.

Du går två dagar i veckan under läsåret där en dag är förlagd till Lunnevads folkhögskola i Sjögestad och en dag till Hemslöjdsgården och smedja i Linköping. Utöver detta deltar du i skolans introduktionsvecka och en vecka med skolans folkbildarkurs tillsammans med alla deltagare på skolan.

På Lunnevad studerar du tematiskt, teman som utgår från agenda 2030 med hållbarhet och miljö i fokus. Hur kan de nya samhällsbehoven dra nytta av de gamla kompetenserna? Vad i hur vi levde förr kan vi använda för att nå våra framtida miljömål? Kan trä-, smide-, och trådslöjd hjälpa den moderna människan att leva mer hållbart? Ämnen som ingår i temastudierna är naturkunskap, samhällskunskap, historia och svenska.

På Hemslöjdsgården läser du följande:
-
Klassiskt järnsmide med ässja och städ.
- Träslöjd, enkel bruksslöjd med handverktyg och maskiner.
- Trådslöjd med utgångspunkt i traditionella metalltrådsarbeten som kan utvecklas till ett eget formspråk.

Du lär dig tillverka föremål och produkter med traditionella verktyg och metoder. Grundläggande skissarbete och formgivning för dina arbeten ingår också i kursen. De olika teknikerna är indelade i tre olika block med 11 veckor för respektive område.

Du får också möjlighet att studera äldre föremål i en autentisk miljö. På Lunnevad står Egebystugorna, en miljö i ursprungligt skick med bevarande inventarier sedan flera hundra år.

Kurstider:
Hösttermin: 24 aug – 18 dec 2020
Vårtermin: 7 jan – 3 juni 2021

Kursen är studiestödsberättigad hos CSN på gymnasienivå (A1)

Lärare

Alice Brengdahl, trådslöjd

Lennart Larsson, järnsmide

Bertil Samuelsson, träslöjd

 

Image