Slöjdhandledarutbildning

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att ge pedagogiska verktyg och metoder till dig som vill slöjda med barn.

Vi blandar teori och praktik och efter kursen har du skaffat dig praktisk kunskap i olika slöjdtekniker, en exempelsamling och en uppsättning pedagogiska hjälpmedel. Kursen passar för dig som vill förmedla slöjdkunskaper till barn i olika sammanhang.

Du kan vara pedagog i skola, fritids, kulturskola, museum eller ledare i scouter, kyrka eller förening.

Kursinnehåll

Första träffen 24 oktober Hur överför vi traderad kunskap? Förhållningssätt, metoder och hjälpmedel. Handledarrollen och gruppen. Praktiskt arbete i grupp och enskilt. Tillverkning av modeller och exempel i halm och textil.

Andra träffen 21 november Slöjden som resurs – hållbarhet och återbruk. Tvärkulturella möten – lek, berättandeoch musik. Vi tillverkar leksaker och spel.

Tredje träffen 23 januari Slöjdens lust och nytta. Vi tovar och väver i ull. Slöjd för årstider och fester. Att arrangera slöjdaktiviteter.

Fjärde träffen 20 mars Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt. Vi snickrar en ordskattkista. Likabehandling, norm och funktion.

Femte träffen 24 april Slöjdens rum ute och inne. Vi hämtar material i naturen och slöjdar ute. Första hjälpen och verktygsvård. Säkerhet och regler.

Kursinformation Tid: 9.00 – 17.00 Lördagarna 24 okt, 21 nov 2020, 23 jan, 20 mars, 24 april 2021 Plats: Hemslöjdsgårdens magasin, Läroverksgatan 7 Linköping Lärare: Nina Bäckman, Kerstin Eriksson, m fl. Pris: 3900 kronor ink material

Information

Plats: Hemslöjden Läroverksgatan 7 Linköping

Tid: 9.00 – 17.00 Lördagarna 24 okt, 21 nov 2020, 23 jan, 20 mars, 24 april 2021

Lärare: Nina Bäckman, Kerstin Eriksson, m fl.

Pris: 3900 kronor ink material

Sista anmälningsdag: 9 oktober