Linsymposium

LINET SOM FRAMTIDSFIBER - för slöjden, konsten, hantverket och en hållbar textilproduktion

Hemslöjden i Östergötland i samarbete med Linköpings universitet och Region Östergötland

Vilken kunskap är värd att bevara och hur utvecklar vi och väcker intresse för materialområdet spånadslin?
Linet som materialområde känns extra aktuellt i dag då vi på olika sätt eftersträvar att hitta ekologiska hållbara lösningar och alternativ inom textil-
hanteringen, med de klimatförändringar som vi står inför.
Hemslöjden i Östergötland och Östgötalin som är en sektion inom föreningen arbetar med flera
parallella projekt som syftar till att skapa intresse för spånadslinet. Ett residens med temat spånadslin planeras att starta hösten 2021, syftet med residenset är att tillvarata gammal kunskap och teknik för att sedan vidareutveckla och sätta det i en samtidskontext.

Seminariet LINET SOM FRAMTIDSFIBER är en viktig del i samanhanget och förhoppningen med seminariet är att skapa kontaktytor inom olika discipliner som på olika sätt bidrar till att stimulera användatet av lin, god formgivning kopplat till naturmaterial och hållbarhet.

Medverkande bl.a; Maria Andersson, konstvävare/ designer, Ingela Berntsson, textilkonstnär/designer, Sara Eriksson, konstvävare/designer, Helena Hansson, doktorand och lärare HDK-Valand, Isabelle Hällsjö, textilkonstnär/designer, Hans Thomsson, damastvävare, mästare i handvävaryrket.

SYMPOSIET ÄR FRAMFLYTTAT TILL MAJ 2022 PÅ GRUND AV PANDEMIN!

Nya studenthuset, Campus Valla Linköping