Linsymposium

SAVE THE DATE

Linet som framtidsfiber - för slöjden, konsten, hantverket och en hållbar textilproduktion.

Hemslöjden i Östergötland i samarbete med Linköpings universitet och Region Östergötland

7 oktober 2021

Nya studenthuset, Campus Valla Linköping