Från det vardagliga

I slöjdgalleriet

6 maj - 5 juni

Riina Kauppi

Digital vernissage den 6 maj

Öppettider tisd - fred 11 - 18 lörd 11 - 15

Stora delar av utställningen kan ses utifrån gatan.

I utställning Från det vardagliga utforskas värdet och det fina i den vardagliga tillvaron. Under det senaste året stannade vi hemma; inget resande, inget umgänge, inget... Livet blev mer stillastående. Att inte hela tiden planera, drömma och längta. Vad skulle man göra i stället? Vad är det som gör en nöjd? I utställningen betraktas de lätt så omärkbara stunder som skapar mening i livet, skapar lycka och förnöjsamhet. I sina textila verk har Riina Kauppi satt blicken på livet, gjort det ordinära synligt. Fokus ligger på vardagens varierande moment; i relationer, känslor, upplevelser, konsumtion och naturen.

Textilkonstnären Riina Kauppis stil är illustrativ och färgglad. Hon skapar huvudsakligen sina verk med teknikerna textilintarsia och applikation. Teman som berörs är ofta relaterade till människors vardag. Människors livsberättelser, miljöfrågor och naturen har en viktig roll som inspirationskälla och dessa teman gestaltas i hennes verk. Intresse för hållbara frågor framkommer också via materialval. Begagnade textilier exempelvis gamla jeans är ett viktigt material och hon söker med nyfikenhet nya sätt att använda redan existerande material i sitt arbete. Riina är intresserad av att experimentera med formen och skapar gärna oregelbundet formade verk där helheten består av flera delar.

Instagram: @riina_kauppi