Slöjdhandledarutbildning

Image

Mer information kommer på denna sida så snart en ny slöjdhandledarutbildning planeras!

Slöjdhandledarutbildningen är till för dig som arbetar i kulturskolan, grundskolan, förskolan, som museipedagog eller med annan skapande verksamhet för barn. Efter utbildningen har du behörighet att leda slöjdklubben.

Här får du lära känna slöjdens olika material, redskap och verktyg. Vi arbetar en hel del praktiskt och du får tillverka föremål i trä, metall, textil och återbruksmaterial. Tekniker som korgflätning, tovning, sömnad och täljning ingår, liksom materialkännedom och verktygsvård. Vi lär oss metoder för hur man för vidare praktisk kunskap, hur man tar hjälp av lek, musik och berättande och hur rummet påverkar lärandet.

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk