Slöjdhandledarutbildning

Image

Mer information kommer på denna sida så snart en ny slöjdhandledarutbildning planeras!

Slöjdhandledarutbildningen är till för dig som arbetar i kulturskolan, grundskolan, förskolan, som museipedagog eller med annan skapande verksamhet för barn. Efter utbildningen har du behörighet att leda slöjdklubben.

Här får du lära känna slöjdens olika material, redskap och verktyg. Vi arbetar en hel del praktiskt och du får tillverka föremål i trä, metall, textil och återbruksmaterial. Tekniker som korgflätning, tovning, sömnad och täljning ingår, liksom materialkännedom och verktygsvård. Vi lär oss metoder för hur man för vidare praktisk kunskap, hur man tar hjälp av lek, musik och berättande och hur rummet påverkar lärandet.

Anmäl och boka kurs!

För att anmäla dig till våra kurser klickar du vidare till vår anmälningssida.

Efter att du skickat anmälan kommer vi att återkomma till dig med en bekräftelse.

Notera att du är anmäld på kursen när du fått din bekräftelse av oss.

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk