ektyg.jpg

Om Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjdens syfte och ideal är att förmedla de grundläggande sambanden mellan material, teknik och funktion och med traditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande.

I ett kulturkvarter med anor från 1700-talet bedriver Hemslöjden i Östergötland kurser, utbildning, utställningar, butik och galleri. En ideell länsförening med verksamhetslokaler i Linköping, Norrköping och Motala. Hemslöjdskonsulenterna i Östergötland är stationerade på Hemslöjdsgården i Linköping och har hela länet som sitt arbetsområde.

Föreningen bildades 1910 och med mer än 100 års erfarenhet vet vi att slöjd får människor att må bra. Informationssamhället har medfört ett allt högre tempo, och att vi har fler möjligheter än någonsin att välja fritidssysselsättning eller intressen. Slöjdandet har för många blivit en livsstil, ett uttryck för att leva mera hållbart, i flera olika bemärkelser.

 

Bilden ovan visar tygtryck av Maria Åström

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk