Textil hantverksutbildning: slöjd, form och hållbarhet

Image
Image

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID

 

Drömmer du om att arbeta hantverksmässigt och hållbart med textil? Då är detta utbildningen för dig!

På vår konst- och kulturutbildning får du kunskaper om miljö- och hållbarhetsaspekter av olika textila material och hantverkstekniker. Du rustas för att kunna göra medvetna och kloka val genom hela hantverksprocessen. Därigenom kan du bli en föregångare och inspiratör i omställningen av textilbranschen. Tillsammans gör vi den förändringen rolig och meningsfull.

Den 12 augusti 2024 startar nästa omgång av vår textila slöjd- och formutbildning med fokus på hållbarhet och cirkulär design. Under ett år lär du dig att utveckla egna idéer utifrån skiss till olika textila tekniker. Två tredjedelar av utbildningstiden arbetar du med hantverksämnen såsom vävning, tillskärning, klädsömnad, konstsömnad och textil upcycling. Resterande tid fördelas mellan formgivning och teori. Utbildningen äger rum i Hemslöjden i Östergötlands lokaler i centrala Linköping - ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk. Här finns välutrustade textila verkstäder med allt som behövs för vävning, maskinsömnad, konstsömnad, broderi och stickning.

Efter avslutad utbildning har du en god och bred grund inom det textila hantverksområdet. Utbildningen förbereder dig inför att söka högre konstnärliga studier inom textil (såsom Konstfack och Textilhögskolan i Borås) eller jobba i egen eller annan ateljé.

Hemslöjden i Östergötland, ansvarig utbildningsanordnare, står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är på heltid och omfattar 40 veckor. Studerande är berättigade till studiestöd.

Fakta 
Textil hantverksubildning: slöjd, form och hållbarhet 

Omfattning

Utbildningen är på heltid och har 800 lärarledda timmar per läsår. Schemalagd tid vardagar 9:00 - 16:00, utöver det är det 2 timmar självstudietid per dag.

Terminstider

Terminsstart 12 augusti 2024
Juluppehåll 21 december 2024 – 6 januari 2025
Utbildningen avslutas 30 maj 2025

Behörighetskrav

Behörig att antas till en konst- och kulturutbildning är den som har genomgått gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, 24 § förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Utbildningen ställer inte krav på särskilda förkunskaper, men textila erfarenheter samt förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Går du sista året på gymnasiet och saknar gymnasiebetyg eller motsvarande? Hör av dig till oss med dina nuvarande betyg, för bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen!

Antal utbildningsplatser

12 studenter antas till utbildningen

Ansökan

Du ansöker med gymnasiebetyg (eller motsvarande), CV, personligt brev och arbetsprover. Du ansöker via yh-antagning.se (https://apply.yh-antagning.se/to/hsog/ht2024/1) där alla ansökningshandlingar laddas upp digitalt som pdf-filer.

Arbetsprover

Arbetsproverna ska visa din kreativa förmåga. De består av två delar: portfolio och en uppgift. Portfolion kan innehålla skisser, teckningar, målningar, collage, foton på textila arbeten/tredimensionella arbeten/objekt, etc. Ange teknik, material och årtal under varje bild. Max 8 bilder.

Uppgift: ÅTERBRUK – att förlänga textiliers livslängd

Ta någon textil (ex. plagg eller hemtextil) som du har hemma, men inte använder av någon anledning. Du kan också välja att utgå från en textil som någon annan har sorterat ut. Hur kan du ta vara på denna textil och skapa något nytt? Dokumentera din process och resultatet i bild/foto och text. Varför valde du denna textil? Hur var det att arbeta med den? Hur upplever du skaparprocessen och resultatet? Vad lärde du dig?

Samtliga dokument (både portfolio och uppgiften) ska vara i PDF-format och sammanfogade till en (1) PDF-fil. Filen får väga max 30 MG.

Antagningsförfarande

Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Sedan kallar vi till personlig intervju.

Kursavgift m.m.

Kursavgiften är 19 500 kr/termin. Vissa materialkostnader kan tillkomma. Dessa går inte på förhand att beräkna, då det är individuellt för varje studerande och projekt. Du kan själv påverka dina materialkostnader och vi rekommenderar att studenterna återbrukar material i så stor utsträckning som möjligt. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå. Du kan även söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften. Info om detta finner du här Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN

Utbildningsbevis/intyg

Ett utbildningsbevis utfärdas efter avslutad godkänd utbildning. Godkänd utbildning innebär att alla uppgifter genomförts och alla kurser avslutats med betyg godkänd.

Sista ansökningsdag

17 april 2024

Varmt välkommen med din ansökan!

Vid frågor kontakta textila hemslöjdskonsulenten Kristin Winander:
kristin.winander@hemslojdeniostergotland.se

070-640 05 81 (telefontid tisdag-torsdag)

HANTVERKSÄMNEN

Broderi 4,5 v

Lappa och laga 1 v

Stickning och virkning 2 v

Klädsömnad 7 v

Vävning 7 v

Återbruk, remake och upcycling 2,5 v

Enskilt projekt 3 v

 

FORM

Cirkulär design 2 v

Färg och form 1,5 v

Materialbaserad formgivning 1 v

Presentations- och utställningsteknik 1 v

 

ÖVRIGA

Cirkulär ekonomi 1,5 v

Entreprenörskap och självledarskap för kulturarbetare 1 v

Hälsa, prehab och psykosocial hållbarhet 2 v

Textil materialkunskap 2 v

Textilhistoria 1 v

Image
Image
Image

I samarbete med Region Östergötland och Östergötlands stadsmission.

Image
Image
Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk