Bli en del av gemenskapen!

Fotograf: Niclas Fasth

Image

Tillsammans är vi över 700 medlemmar som utgör Hemslöjden i Östergötland. Som medlem i vår förening hjälper du till att bevara vårt gemensamma kulturarv och hålla intresset levande för slöjd och konsthantverk.

Medlemsförmåner

Som medlem får du rabatt på våra kurser och i vår butik på Hemslöjdsgården (gäller ej Slöjdgalleriet och kan inte kombineras med andra erbjudanden).

Som medlem får du nyhetsbrev om aktuella aktiviteter, utställningar m.m. Det går också att följa oss på sociala medier, Facebook: Hemslöjden i Östergötland, Instagram: @hemslojdeniostergotland

När du tecknar ett medlemskap i vår förening blir du även medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. Det finns en mängd fördelar med att tillhöra en riksorganisation, bland annat får du medlemspris på tidningen Hemslöjd och hemslöjdsresor

Medlemsslöjd
Medlemsslöjden är ett forum för föreningens medlemmar att träffas och slöjda fritt i eget material. Det finns flera olika grupper som träffas varje eller varannan vecka på bestämda tider. Medlemsslöjden skiljer sig från en kurs då det inte finns någon kursledare; alla deltagare är självgående och tar gemensamt ansvar för lokaler, städning och upplägg av träffar. 

Medlemsslöjd finns för närvarande på Hemslöjdsgården i Linköping, Hemgården i Norrköping och Slöjdverkstan på Ringgatan i Motala. Upplägg och kostnad för träffarna ser lite olika ut på de olika platserna.

Vill du gå med i en medlemsslöjdsgrupp kontakta någon av våra hemslöjdskonsulenter som ansvarar för respektive grupper:

Ludwig Zackrisson - trä
Tel. 070-640 06 51
Mail ludwig.zackrisson@hemslojdeniostergotland.se

Kristin Winander - textil
Tel. 070-640 05 81
Mail kristin.winander@hemslojdeniostergotland.se

För mer information om medlemskap och medlemsaktiviteter kontakta Disa Bennich:
Tel. 070-640 01 34
Mail disa.bennich@hemslojdeniostergotland.se

Olika medlemskap

-Vuxen 325kr
-Familj 425kr
-Ungdom 13-25 år 100kr
-Barn upp till 12 år gratis

Medlemskap i föreningen tecknas per kalenderår.

Medlemsförmåner

-10% rabatt på Hemslöjden i Östergötlands kurser
-10% rabatt i vår butik på Storgatan 41 (gäller ej Slöjdgalleriet och kan inte kombineras med andra erbjudanden)
-Möjlighet till att medverka i medlemsslöjd
-Rabatt på aktiviteter såsom resor och föreläsningar

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk