1 kvm lin

Under sommaren 2020 har det odlats 1 kmv lin på olika platser runt om i landet. Här i Östergötland har det odlats ca 55 linrutor. Tanken var att vi efter sådd, frörepnimg och rötning skulle ses tillsammans och bereda linet i ett stort "Bråkkalas" och samtidigt inviga den nya linstationen som ligger på Himmelstalundsområdet i Norrköping. Nu blev det inte så på grund av Covid - 19. Vi har skjutit upp kalaset till i vår och hoppas att vi kan genomföra det då istället. Vi informerar om tid för det via hemsida och föreningens nyhetsbrev.