Residens spånadslin

Residens spånadslin

Hemslöjden i Östergötland anordnar ett residens med temat spånadslin under tiden

oktober 2021 – september 2022 i samarbete med Region Östergötland och med medel från Statens Kulturråd. Projektets övergripande syfte är att arbeta med ett konstnärligt och experimentellt utforskande av materialområdet spånadslin, ett processinriktat projekt i residensform.

Vi söker deltagare med olika professioner; slöjdare, konstnärer, designer och formgivare, totalt 8 deltagare uppdelade i två olika perioder.

1:a perioden startar i oktober 2021 och avslutas maj 2022, nästa period startar maj 2022 och avslutas september 2022. Residensperioden är 5 dagar sammanhängande, därutöver samlas gruppen vid några olika tillfällen. Residenstiden är utsträckt över en längre period eftersom projektet omfattar hela processen från odling till färdig fiber. Grupperna kommer att bestå av två personer med sin hemvist i Östergötland och två personer som kommer utifrån. Huvuddelen av residenset är förlagt till Hemslöjden i Östergötlands lokaler i centrala Linköping. Vissa delar av projektet genomförs på de två linstationerna som ligger i Åtvidaberg och Norrköping.

Linet som framtidsfiber

Projektet startar med linseminariet LINET SOM FRAMTIDSFIBER, för slöjden, hantverket och en hållbar textilproduktion den 7 oktober 2021 förlagt till Studenthuset, Campus Valla i Linköping. I samband med seminariet presenterar sig residensdeltagarna och vad de vill bidra med i residenset.

En grundläggande tanke med projektet är att tillvarata gammal kunskap och teknik för att sedan vidareutveckla och sätta det i en samtida kontext. Det krävs inte några förkunskaper om materialområdet spånadslin, och det är även möjligt att kombinera spånadslinet med andra material. För mer information om materialet spånadslin, se www.hemslojdeniostergotland.se under fliken textil.

I samband med residenset kommer det erbjudas seminarier, föreläsningar och workshops kopplat till linet, dessa aktiviteter kommer att vara öppna för allmänheten. Residenset och kringliggande aktiviteter hålls i huvudsak på svenska språket.

Resultatet av projektet kommer att synliggöras i utställningsform i Slöjdgalleriet, Storgatan 41 Linköping samt dokumenteras i en publikation.

Förutsättningar

Som residensdeltagare har du tillgång till boende, frukost och ett mål mat/dag.

Ersättning/deltagare är 20 000 kr + arbets – och förbrukningsmaterial till ett belopp av 3000 kronor. Viss reseersättning kan utgå.

Första gruppen startar i oktober 2021 och avslutar maj 2022

Andra gruppen startar maj 2022 och avslutar september 2022.

 

Om du tycker att det låter intressant önskar vi följande information från dig:

Namn

Adress

Email

Personnummer

Kort beskrivning av din verksamhet och profession, max 500 tecken.

Projektbeskrivning, formulera vad du vill bidra med under residenset utifrån frågeställningen ovan. Max 2000 tecken

Portfolio, max 5 verk

CV

Meddela också önskemål om vilken period du skulle vilja delta.

Skicka din ansökan digitalt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ansökan ska vara inne senast den 11 mars kl 16.

Besked om antagning meddelas preliminärt under v.15

Urvalet kommer att göras av;

Helena Scragg, intendent Norrköpings konstmuseum

Erik Sigurdson, lektor i slöjd vid Linköpings universitet

Zandra Ahl, keramiker och författare

Eventuella frågor; kontakta;

Ann-Sofie Svansbo, projektledare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0706 40 05 81