Residens spånadslin

Residens spånadslin

Residens spånadslin

Hemslöjden i Östergötland anordnar ett residens med temat spånadslin under tiden oktober 2021 – september 2022 i samarbete med Region Östergötland och med medel från Statens Kulturråd.

Projektets övergripande syfte är att arbeta med ett konstnärligt och experimentellt utforskande av materialområdet spånadslin, ett processinriktat projekt i residensform.

1:a perioden startar i oktober 2021 och avslutas maj 2022, nästa period startar maj 2022 och avslutas september 2022. Residensperioden är 5 dagar sammanhängande, därutöver samlas gruppen vid några olika tillfällen. Residenstiden är utsträckt över en längre period eftersom projektet omfattar hela processen från odling till färdig fiber. Grupperna kommer att bestå av två personer med sin hemvist i Östergötland och två personer som kommer utifrån. Huvuddelen av residenset är förlagt till Hemslöjden i Östergötlands lokaler i centrala Linköping. Vissa delar av projektet genomförs på de två linstationerna som ligger i Åtvidaberg och Norrköping.

En grundläggande tanke med projektet är att tillvarata gammal kunskap och teknik för att sedan vidareutveckla och sätta det i en samtida kontext. Det krävs inte några förkunskaper om materialområdet spånadslin, och det är även möjligt att kombinera spånadslinet med andra material. För mer information om materialet spånadslin, se www.hemslojdeniostergotland.se under fliken textil.

I samband med residenset kommer det erbjudas seminarier, föreläsningar och workshops kopplat till linet, dessa aktiviteter kommer att vara öppna för allmänheten. Residenset och kringliggande aktiviteter hålls i huvudsak på svenska språket.

Resultatet av projektet kommer att synliggöras i utställningsform i Slöjdgalleriet, Storgatan 41 Linköping samt dokumenteras i en publikation.

Första gruppen startar i oktober 2021 och avslutar maj 2022.

Deltagare: Alice Brengdahl, Jennie Jakobson, Jenny Kristina Nilsson, Josefin Tingvall

Andra gruppen startar maj 2022 och avslutar september 2022.

Deltagare: Mirjam Hemström, Riina Kauppi, Erik Torstensson, Louise Waite

 

 

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk