Tidigare utställning: Amie Stålkrantz - 60 år som keramiker i Linköping

Image

Amie Stålkrantz - 60 år som keramiker i Linköping
2 september - 30 september
Utställningen öppnas den 2 september kl 12 av Caroline Lindqvist


"Under 60 år som keramiker, varav 50 år i Gamla Linköping, har leran varit mitt huvudsakliga material. Jag har växlat mellan att tillverka bruksgods och att skapa offentliga utsmyckningar. Jag har även arbetat som formgivare av glas för Mantorps glasbruk och Reijmyre.

Hemslöjden i Östergötland har under alla dessa år varit en viktig plats i staden. Och när jag nu har lämnat både leran och Linköping känns det bra att få visa en del av min keramik en sista gång just på Slöjdgalleriet. Jag vill också med den här utställningen bidra till Hemslöjdens verksamhet och skänker därför eventuella intäkter från försäljningen till föreningen."

Amie Stålkrantz

Anmäl och boka kurs!

För att anmäla dig till våra kurser klickar du vidare till vår anmälningssida.

Efter att du skickat anmälan kommer vi att återkomma till dig med en bekräftelse.

Notera att du är anmäld på kursen när du fått din bekräftelse av oss.

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

- ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk